De Nottebohmbrug

Het ontwerp voor de Nottebohmbrug dateert uit 1886. De brug was onderdeel van het toenmalige plan om het westelijke deel geheten De Heuvel te verenigingen met het oostelijke deel dat al het Park heette. De samenvoeging van de twee parken ging toen niet door. Nieuwe samenvoegingsplannen dateren uit 1893 en 1895. In haast zeker 1896 werd de vijver ten noorden van het Heerenhuys gegraven en verbonden met de al bestaande oostelijke vijver die langs het Societeitsgebouw loopt (locatie tegenwoordige 'The Harbour Club Rotterdam'.

1886
1907
1917

Over de verbinding tussen beide vijverdelen werd een brug gelegd. Deze brug kreeg in 1932 de naam Nottebohmbrug, naar de laatste particuliere eigenaar van De Heuvel en dus het Heerenhuys, de heer J.A. Nottebohm. Een ontwerp uit 1937 laat een vernieuwing van de Nottebohmbrug zien. De brug kreeg nieuwe leuningen, net als de meeste andere bruggen in het Park.

1937

De Nottebohmbrug in de Muzikale poëziewandeling