Missie en Visie

Missie

De missie van Stichting het Park is om het grootste groene rijksmonument van Rotterdam het mooiste park van betekenis te laten zijn. Wij doen dat door het Park te beheren en te onderhouden met aandacht voor de historische context van een excellente publieke ruimte in een dynamische stad. We heten iedereen welkom die wil genieten van deze wonderschone plek van betekenis. Het Park is naast een groene ruimte ook een levendige sociale ontmoetingsplaats waar wij een breed programma bieden op het snijvlak van kunst en natuur, dat verdiept, inspireert en uitnodigt tot verbinding. We borgen de dynamiek tussen rust en reuring, in een prachtig onderhouden stadspark in de luwte van het stadsgeruis, ter bevordering van het welbevinden van alle stadsbewoners en bezoekers.

Visie

Het Park is een meesterwerk gemaakt als publieke wandeling, een openbare ruimte waar de beleving en het welbevinden van de bezoeker centraal staat. Het biedt zuurstof, rust en ruimte voor alle bewoners en bezoekers, in de luwte van de stad. Stichting het Park doet recht aan deze iconische openbare ruimte door haar met expertise en toewijding te beheren; door samen te werken met de gemeenschap en de stad; en door alle middelen te verzamelen die nodig zijn voor duurzame zorg van het Park.

Het Park is een groene ruimte én een sociale ruimte. We werken vanuit de overtuiging dat daar waar natuur en kunst elkaar raken magische dingen gebeuren. Vanuit het Parkpaviljoen bieden we een programma dat een uitnodiging is voor ontmoeting, verbeelding, inspiratie en welbevinden. Het Park als plaats waar de innerlijke mens verzorgd wordt door de bezoeker te raken met schoonheid.

Kernwaarden

Toewijding 

We beheren het Park duurzaam en zichtbaar met vakmanschap, aandacht en liefde. Het Park wordt intensief gebruikt én is een publieke ruimte met hoge kwaliteit. We ontwikkelen onze expertise in dienst van onze missie en delen onze kennis op het gebied van parkbeheer. 

‘Verder met Zocher’

De status ‘rijksmonument’ biedt de kaders voor ontwerp en beheer opgaven. We volgen consequent de ontwerpprincipes van de landschapsarchitecten, de Zochers, en de sporen van de geschiedenis in het Park worden gekoesterd. 

Gastvrijheid - inclusie & diversiteit

Alle bezoekers zijn welkom in het Park. Het Park is een plaats van betekenis voor velen en een intensief gebruikte sociale ruimte. We vinden het belangrijk dat iedereen die zich in het Park begeeft, een gevoel van welbevinden ervaart. We bouwen een community van parkliefhebbers.

Verdieping, verbeelding en welbevinden

Daar waar natuur en kunst elkaar raken gebeuren magische dingen. De verdiepende programma's zijn altijd een reflectie op de locatie - het Park - en zijn een uitnodiging voor ontmoeting, verbeelding, inspiratie en welbevinden. Door mensen te verbinden met elkaar en met deze plek dragen we bij aan een sense of belonging en wordt het Park voor ieder een plek van betekenis. Het Park is de drager van de verhalen, decor en buitenzaal van ons programma. Het programma draagt bij aan de positieve identiteit van het Park.

Samenwerking

We hechten waarde aan de kracht en effectiviteit van samenwerken met professionals, de stad en het publiek. Wij zoeken naar verbinding en ontmoeting tussen het publiek en het private, omdat wij geloven dat een stadspark een publieke ruimte van iedereen is en dus betrokkenheid vraagt van allen die zich daartoe uitgenodigd voelen. Door steeds het initiatief naar ons toe te trekken kan Stichting het Park de belangrijkste constante factor zijn in het beheer van het Park en grote kwaliteit waarborgen.

Stichting het Park in Rotterdam heeft de ANBI-status.