Huisregels

Regels in het Park

De gemeente heeft een aantal huisregels voor het Park:

  • Het is verboden te kamperen of overnachten in het Park

  • Het is verboden zich buiten de paden te bevinden, met uitzondering van de grasvelden

  • Het is verboden open vuur te maken, barbecueën kan in de barbecue zone

  • Het is verboden voertuigen te parkeren buiten de parkeervakken

  • Het is verboden te vissen

  • In het Park zijn honden aangelijnd en ruim je uitwerpselen op

  • Afval deponeer je in de daarvoor bestemde bakken

Foto Esther Perridon