Nog meer bloesem en bloembedden

Het Parkpaviljoen wordt in 2024 grondig gerenoveerd van binnen én in de buitenruimte rondom. Het oude Parkherstellingsooord is het thuis van Stichting het Park, met een werkplaats voor de hoveniers en een plek waar bezoekers van het Park welkom zijn te 'herstellen' van al het grootstedelijke geruis. Met plaats voor ontmoeting, verdieping en programma op het snijvlak van kunst en natuur.

Lees meer over de bijzondere geschiedenis van het Parkpaviljoen

Een prachtige, kleurrijke tragedie

Het Parkpaviljoen wordt een publieke plijsterplaats en mooi ingebed in het Park. Zo komt er bijvoorbeeld ook een pad tussen de twee grote bomen richting de ingang van het paviljoen. Bovendien komen er op deze plekken twee prachtige nieuwe bloembedden van Jacqueline bij, met jonge prachtige bloesembomen.

Om dit te realiseren moesten helaas de geliefde prunussen gerooid worden. De oude prunussen bloeiden nog prachtig en zullen we missen. Het uitbundige bloeien was echter een laatste groet, zij waren aan het einde van hun leven. Een prachtige, kleurrijke tragedie.

Lees meer over de bloembedden van Jacqueline