Luidruchtige aanbouw van kraamkamers

De reigerboom in het Park wordt weer druk bezocht door haar vaste bewoners, de blauwe reigers. Het harde gekekker en gekrijs van de reigers valt niet te missen tijdens je vaste rondje door het Park. Het is een drukte van jewelste rondom de reigerboom en het eiland ernaast. Als voorbereiding op het broedseizoen zie je er blauwe reigers af en aan vliegen. Neem er in het Park eens een kijkje en je ziet ze vast vliegen met takjes en stro.

In dit artikel lees je meer over de blauwe reigers in de reigerboom, hun broedseizoen en het dikzitten van de vaste Parkbewoners in de winterse kou.

Bekijk de locatie van de reigerboom in het Park

Reigerboom

In het hele Park zijn de reigers vaste bewoners. Vooral rondom het eiland en de reigerboom zijn er vaak veel te vinden.

Reigers hebben een voorkeur voor het nestelen in bomen of eilanden in kolonies, zodat roofdieren er moeilijk bij kunnen komen. Toch komen ook solitaire broedgevallen steeds vaker voor.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de reiger begint in februari tot en met ongeveer mei. Het nest is samengesteld uit takken en wordt soms aangevuld met riet en waterplanten. Het vrouwtje bouwt het nest, terwijl het mannetje voor de aanvoer van bouwmaterialen zorgt.

De blauwe reiger legt meestal 4 tot 6 bleek-blauwgroene eieren, die in 23 tot 28 dagen worden uitgebroed. Anderhalve maand later zijn de jongen vliegvlug, al blijven deze vervolgens nog 10 tot 20 dagen op en bij het nest.

Dikzittende reigers

Veel reigers trekken vanwege de vorst in de winter weg, maar de reigers in het Park zijn hier het hele jaar rond te vinden. Zo kan je ze ook 'dikzittend' in de winter vinden.

Vogels kunnen zich dikzitten tijdens rustperiodes om warmte vast te houden. Ze blazen hun veren op om een isolerende luchtlaag te creëren en zo warmteverlies te minimaliseren.