Bloemenveld vernieuwd

21/12/2022 | Flora – renovatie

In het noordelijk deel van het Park, net voor het oude herstellingsoord, lag voorheen een groot bloemperk, bestaande uit seizoensbeplanting (voorjaarsbollen en eenjarige zomerbloemen) die jaarlijks opnieuw werd aangeplant. Dit was een weinig duurzame aanpak en daarom heeft Jacqueline van der Kloet een viertal geheel nieuwe bloemperken ontworpen in Floriade stijl. 

Nu zijn er vier nieuwe bloemperken aangelegd door Jacqueline van der Kloet die verschillend in vorm en in grootte zijn maar wel zodanig op elkaar zijn afgestemd dat ze samen een nieuwe invulling geven aan de noordelijke rand van het gazon waarin zij gesitueerd zijn.

Deze bloemperken liggen enigszins verhoogd en zijn per perk ingedeeld in een aantal banen, in breedte variërend van twee tot bijna vijf meter.Die banen vormen met elkaar een doorlopende en vloeiende beweging, die extra zichtbaar zal zijn wanneer er vanaf de Euromast naar gekeken wordt.

Elke baan heeft zijn eigen kleur die regelmatig terugkomt in naastgelegen bloemperken: er zijn banen in lila en paars, in blauw en in roze en rood. En deze kleuren worden vertegenwoordigd door een enkele heester, zoals de vlinderstruik (Buddleja) maar vooral door samenstellingen van vaste planten. Samen met enkele soorten siergrassen vormen deze de basis van de bloemperken en geven zij bloei van eind april tot in november. 

foto's Ronald Tilleman

Vooral voor het winterbeeld zijn er verschillende soorten grassen, maar ook vaste planten die een sterke architectonische textuur hebben zoals Verbena (IJzerhard) en Baptisia (Valse indigo). En voor het voorjaar, vanaf begin maart tot ver in mei, is er een aanvulling met voorjaarsbollen, geplant als tweede laag onder de vaste planten. Daarmee is vorm gegeven aan de wens om, vanaf de Euromast, de ‘bollenvelden’ te zien. Deze voorjaarsbollen, waaronder krokus, druifjes, sneeuwroem en botanische tulpen zijn qua kleur afgestemd op de kleursamenstellingen van de vaste planten: dus blauwbloeiende bollen in de blauwe banen, roze en rood bloeiende bollen in banen waarin die kleur de boventoon voert en lila en paarsbloeiende bollen in de banen met die betreffende kleur. Alle bollen worden eenmalig geplant en blijven na de bloei in de grond zitten om een volgend jaar opnieuw tot bloei te komen en ook in de loop van de volgende jaren te kunnen verwilderen. Dus ook hier een invulling in het teken van duurzaamheid. 

De bezoekers kunnen straks tussen de perken doorlopen en de combinaties van dichtbij bewonderen maar ook vanaf de Euromast zal het zeker de moeite waard zijn om de kleurbanen en hun meanderende beweging in ogenschouw te nemen. 

Bekijk hier het beplantingsplan van Jacqueline van der Kloet:

Bloembollen Vaste planten Plattegrond