Sep
10
Wandelen in het Park

Parkpaviljoen, zondag 11:00 en 14:00 uur

het Park- een sieraad voor de stad

Het Park in Rotterdam is het grootste groene rijksmonument van de stad. Het kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis van moerasachtige buitendijkse grond tussen Westzeedijk en Maas tot het prachtige stadspark van vandaag de dag. Het begint met een kleine buitenplaats en weilanden aan de rivier, in strijd met het wassende water en de krachten van een stad die zich ontwikkelt tot een metropool. Tussen al de wensen van de stadsbewoners en belangen van de stadsbesturen groeit het in breedte en hoogte tot een publieke plaats van betekenis.

In 1852 koopt de gemeente Rotterdam het eerste deel aan de zeedijk en daar begint het avontuur van de Zochers. Na de industrialisatie met de opkomst van de burgerij wil men wandelen en ontroerd worden door romantische vergezichten, een geïdealiseerde natuurbeleving. De waterpartijen suggereren de natuurlijke stroom van een kleine rivier en de bomen met het bladerdek zijn kleuren op het canvas van het schilderachtig tafereel. Het Park, een publieke wandelplaats ontworpen in de landschapsstijl door vader en zoon Zocher krijgt gestalte. Bomen worden geplant, waterpartijen worden gegraven, zichtlijnen bieden doorzicht en verlokken om verder te wandelen, en achter elke bocht schuilt een gedachte.

Opeenvolgende zaagmolens met hun vijver, de wasserij en droogplaats van lakens, de zweminrichting met een open verbinding met de rivier en het samensmelten van buitenplaatsen klinken voor de goede verstaander nog steeds door als een echo uit het verleden. De grote gebeurtenissen in onze geschiedenis, de watersnoodramp, de Tweede Wereldoorlog en de vele grootste evenementen na de wederopbouw trekken hun sporen door het Park. 

Veel is voelbaar of vervreemdend maar als je de verhalen kent herken je niet alleen de sporen uit het verleden van het Park, maar ook die van een stad in ontwikkeling. Voor de Open Monumenten Dag maken we een speciale route door het park langs punten die met toelichting ‘geschiedenis krijgen’. Onder leiding van Jan Holwerda die indrukwekkend onderzoek doet naar al deze gebeurtenissen leer je je gewaar te worden wat dit landschap je te vertellen heeft en zal je nimmer vergeten dat dit Rijksmonument van onschatbare waarde is. Of zoals Zocher zei ’een sieraad voor de stad’.

Er zijn twee wandelingen, een om 11:00 uur en een om 14:00 uur. Via onderstaande link kan je je aanmelden voor een van de twee wandelingen. 

Dit event is al geweest
Meld je hier aan